Welkom bij de Hofmarken

De Hofmarken is een samenwerkingsverband van de heemkundeverenigingen in Ambt-Delden, Delden, Delden, Diepenheim, Goor en Markelo, de tegenwoordige gemeente Hof van Twente.

Bij notariële acte van 1 februari 2006 is de Stichting De Hofmarken opgericht. Zij beoogt de belangen te behartigen van de in de gemeente Hof van Twente werkzame heemkundeverenigingen.

De thans aangesloten verenigingen en stichtingen zijn:

  • Stichting Heemkunde Markelo
  • Historische Vereniging Old Deep’n
  • Heemkunde vereniging Ambt en Stad Delden
  • Stichting Historisch Goor

Het huidige bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Bertus Ensing, Markelo (voorzitter)
  • Herman Haan, Diepenheim (secretaris/penningmeester)
  • Johan Sander, Ambt en Stad Delden
  • Willem Wondergem, Goor
Het bestuur van de Stichting De Hofmarken bij gelegenheid van de ondertekening van de oprichtingsakte op 1 februari 2006. Rechts zittend notaris Heupink.