Auteursrechten / Disclaimer

Stichting De Hofmarken presenteert op de beeldbank MijnStadMijnDorp o.a. een grote collectie afbeeldingen en filmpjes.

Deze collectie is verkregen door o.a. eigen vervaardiging en schenkingen van particulieren of instellingen en is met de grootst mogelijk zorg gedigitaliseerd, beschreven en gepresenteerd.

Stichting De Hofmarken heeft in redelijkheid getracht alle maatregelen te treffen om geen inbreuk te doen op het auteurs- of beeldrecht van individuele fotografen, bedrijven of instellingen en bestaande rechten te respecteren.

Als stichting De Hofmarken abusievelijk het auteursrecht of andere rechten heeft geschonden wordt U verzocht ons daarover per brief of e-mail (info@dehofmarken.nl) te informeren onder vermelding van het betrokken identificatienummer zodat we deze fout kunnen corrigeren.

Stichting De Hofmarken biedt dit beeldmateriaal en bijbehorende teksten aan onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Het getoonde beeldmateriaal mag niet zonder toestemming van stichting De Hofmarken worden gebruikt voor commerciële toepassingen.

Ten einde dat te verhinderen zijn alle afbeeldingen rechtsboven in de foto voorzien van een watermerk met de tekst STICHTING DE HOFMARKEN.

Particuliere personen kunnen tegen betaling van € 2.00 per foto een digitale afdruk van een bepaalde foto verkrijgen na aanvraag daartoe via e-mail info@dehofmarken.nl

Nadat de betaling binnen is worden de foto’s digitaal toegezonden, waarna men ze zelf kan (laten) afdrukken.

Voor commerciële toepassing is het verstrekken van beeldmateriaal mogelijk na overleg over het gebruik en de in rekening te brengen kosten.