Havezate Weldam

Het boek “De Marke Kerspel Goor” is mogelijk gemaakt dankzij de financiële bijdragen van de volgende bedrijven/instanties:

Stichting Roelvinkfonds

Roelvinkfonds

Landgoed Weldam

Landgoed Weldam

 

 

 

 

 

 

Stichting Hessenheemfonds Markelo

Hessenheemfonds

De Keujer Makelaars

De Keujer Makelaars

 

 

 

 

 

 

Lionsclub Goor Diepenheim Markelo

Lionsclub

Cogas Cultuurfonds

Cogas Cultuurfonds

 

 

 

 

 

 

Rotaryclub Bathmen de Schipbeek

Rotary Bathmen de Schipbeek

DAWP EPS B.V.

DAWO eps B.V.

Afhalen bestelde boeken

Voorinschrijvers kunnen het bestelde boek tegen contante betaling van 25 euro (pinnen niet mogelijk) afhalen bij:

Stichting Heemkunde Markelo, Kerkplein 41, Markelo
  vanaf 23 oktober elke dinsdag- en donderdagmorgen

Normale verkoop

Het boek is vanaf 20 oktober 2018 te koop voor 27,50 euro bij:

Stichting Heemkunde Markelo, Kerkplein 41, Markelo
  elke dinsdag- en donderdagmorgen
Boekhandel Prins, Grotestraat 16, Markelo
The Read Shop, Grotestraat 101, Goor

Boek Kerspel Goor

Laatste boek uit een serie van 6

Onder de titel "De Marke Kerspel Goor" brengt de Stichting Heemkunde Markelo binnenkort weer een nieuw boek, het laatste uit een serie op de markt. Na de zo succesvol verlopen uitgaven van de boeken "Markelo Dorpsgeschiedenis" (1998), " De Marke van Stockum" (2001), "De Marke van Marckelo" (2005), "De Marke van Hericke" (2009) en "De Marke van Elsen" (2015) wordt nu de geschiedenis van de Marke Kerspel Goor belicht.

LET OP: Het betreft een eenmalige uitgave. Er volgt geen herdruk!

Inhoud boek

Aan de hand van een denkbeeldige wandeling door het gebied van de vroegere marke Kerspel Goor worden in dit omvangrijke boek met hard kaft van ruim 600 pagina's alle panden, ruim 165 stuks, die we passeren in ogenschouw genomen. Vragen die we ons daarbij stellen zijn: wanneer en door wie zijn die gebouwen gesticht, welke (neven)beroepen werden er uitgeoefend, van welke boerderij kwam de "introuwende partij", hoe heeft de omvang van het bedrijf zich in de loop der jaren ontwikkeld, enz.

 

Wandeling

De wandeling is opgedeeld in een vijftal etappes. Elke etappe is in een hoofdstuk beschreven:

 1. Heeckeren, Zelkeldamshoek en Gijminkshoek
 2. Hengelerhoek, Moerwinkelshoek en Boswinkelshoek
 3. Doeschotterhoek, Wegdammerhoek en Kevelhammerhoek
 4. Aschpotterveld en Koningshoek
 5. Weldam e.o en Waterhoek

Algemene info

Behalve de beschrijvingen van de boerderijen en andere panden zijn er verhandelingen opgenomen van meer algemene aard, zoals:

 • Geschiedenis van de marke en van de onderscheiden buurtschappen
 • Het grootgrondbezit
 • De vele havezaten in Kerspel Goor
 • De bestuurlijke ontwikkelingen en de vele grenswijzigingen rond Kerspel Goor
 • De ontwikkeling van de wegen en de vele waterlopen
 • 1000 jaar landbouwgeschiedenis
 • De geschiedenis van de lagere school
 • De kerkelijke ontwikkelingen
 • De overtocht van de Polen over het Twentekanaal
 • Het Lunapark in het Weldam, etc.

Kaarten

Per wandeling / hoofdstuk zijn van het betreffende gebied kaarten opgenomen met de situaties per 1832 en per 2002. Verder is "De Marke Kerspel Goor" geïllustreerd met honderden foto's van panden en bewoners van de vroegere marke.

Via onderstaand formulier kunt u het boek "De Marke Kerspel Goor" bestellen. Het boek kost in de voorverkoop 25 euro te betalen bij afhalen van het boek.

 

Via onderstaand formulier kunnen donateurs zijn/of haar (e-mail)adres doorgeven aan de Stichting Heemkunde Markelo.

 

Inleiding

Stichting Heemkunde Markelo beschikt over een door de belastingdienst afgegeven zogenaamd ANBI-certificaat (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat onze vereniging geen schenkings- of successierecht is verschuldigd wanneer derden ons iets schenken of in hun testament als begunstigde hebben aangemerkt.

Ook wanneer u ons bedenkt met een gift (bijvoorbeeld in de vorm van een geldbedrag) dan kunt u deze gift aftrekken bij de belastingaangifte voor de inkomstenbelasting, of de vennootschapsbelasting (voor bedrijven).

Algemene gegevens

Naam instelling: Stichting Heemkunde Markelo
RSIN/Fiscaal nummer:      8047.88.765
E-mail  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website www.shm.nl
Adres Kerkplein 41
Postcode 7475 AE
Plaats Markelo 

Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur van de Stichting Heemkunde Markelo:
L. Ensing, voorzitter
A.H. Vedders, secretaris
D.J. Scholte in 't Hoff, penningmeester
G.J. Leferink, lid
J. Hargeerds, lid
K. Janzen, lid
H. Bomhof, lid

Doelstelling / Beleidsplan

Het vergaren van kennis over de geschiedenis van Markelo alsmede het op schrift stellen en uitdragen van deze kennis aan allen die hiervoor belangstelling hebben en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt.

Het bewaren van en toegang geven tot de historie van Markelo in woord en beeld.  Tot de activiteiten worden gerekend: het beheren van een historisch archief, het bijhouden van een fotoarchief, het archief toegankelijk laten zijn voor historisch- en genealogisch onderzoek, bevorderen van de belangstelling van de lokale historie en het uitgeven van een informatiebulletins.

Een redactieteam verzorgt 2x per jaar een periodiek. Deze uitgaven behandelen de geschiedenis van Markelo.

Onder de naam "De Oude Toren" wordt een rubriek verzorgd op de digitale krant maarkelsnieuws.nl.

Nadat in het verleden al een aantal boeken over de geschiedenis van Markelo zijn uitgegeven is nu een team bezig de geschiedenis van de Marke Kerspel Goor aan het papier toe te vertrouwen. Dit is een activiteit die meerdere jaren in beslag neemt.

Er is meegewerkt aan de totstandkoming van de Canon van de Hof van Twente. Terwijl ook de leerlingenversie van deze Canon is afgerond.

Recent is er een boek uitgegeven over de geschiedenis van Markelo in de Tweede Wereldoorlog.

Beloningsbeleid

Bestuursleden en medewerkers van de Stichting Heemkunde Markelo ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Financiële verantwoording Stichting Heemkunde Markelo

JAARREKENING   2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ontvangsten:              
  Bijdragen donateurs 5044,85 4963,20 5073,20 5248,20 5703,20 5767,70
  Jaarlijkse subsidie gemeente 1285,92 1285,92 1) 4319,63 2902,00 2916,51 2945,16
  Diverse sponsoren 500,00 5510,53     1510,00 1440,64
  Huursubsidie gemeente 6355,44 6355,44 6458,40 6458,00 6482,36 6554,88
  Verkoop oude boeken         2148,50 416,00
  Resultaat boek Elsen       2882,32    
  Resultaat boek WOII         3200,04 1837,00
  Overige inkomsten 2317,08 1602,69 729,36 1809,98 1711,51 1190,39
  TOTAAL ONTVANGSTEN € 15503,29 € 19717,78 € 16580,59 € 19300,50 € 23672,12 € 20151,77

Uitgaven:              
  Huur Dienstgebouw 8400,00 8400,00 8986,80 9074,52 9074,52 9074,52
  Drukkosten Chronycke 750,48 3694,61 1927,28 1868,72 1868,72 1896,25
  Verzendkosten Chronycke 515,37 1384,01 813,02 372,60 43,80 378,00
  Internet  386,18 545,42 472,05 410,33 536,74 526,12
  Boeken e.d. voor bibliotheek 318,81 191,34 64,00 149,87 146,90 75,49
  Kantoorbehoeften 295,13 414,86 1732,76 1456,11 1450,12 1162,30
  Koffie e.d. 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00
  Kadastrale kaarten 25,00 382,03 221,26 128,30 24,00 300,00
  Apparatuur 840,09 1625,70 820,38 1930,07 2396,85 2722,38
  Herdruk oude boeken         1828,64  
  Overige uitgaven 1810,89 1438,42 1006,58 1355,87 2694,80 933,96
  TOTAAL UITGAVEN € 14091,95 € 18826,39 € 16794,13 € 17496,39 € 20815,09 € 17819,02

Voordelig saldo:   € 1411,34 € 891,39 - € 213,54 € 1804,11 € 2857,03 € 2332,75

Saldi: Lopende rekening 2351,69 2628,44 2295,54 4075,47 2983,89 5194,80
  Spaarrekening 2455,65 3070,29 3189,65 3213,83 7228,24 7236,63
  Kas       179,55 113,75 227,20
  TOTAAL SALDI € 4807,34 € 5698,73 € 5485,19 € 7468,85 € 10325,88 € 12658,63

 

1) Jaarlijkse subsidie gemeente is voor 2014, als overgangsregeling, verhoogd i.v.m. vervallen van een deel van de subsidie per 2015.