Stichting Heemkunde Markelo
Stichting Heemkunde Markelo

 INFO BOEK KERSPEL GOOR

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is kennis te vergaren over de geschiedenis van Markelo alsmede het op schrift stellen en uitdragen van deze kennis aan allen die hiervoor belangstelling hebben en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Leden/medewerkers/donateurs

Op dit moment zijn binnen de Stichting ruim 30 leden actief werkzaam. Markeloërs die interesse hebben in de plaatselijke geschiedenis en zich ook in willen zetten voor de realisatie van onze doelstellingen, kunnen zich aanmelden bij een der bestuursleden. In onderling overleg zal dan afgesproken worden bij welke activiteit men ingezet kan/wil worden. De sfeer binnen onze club is gemoedelijk, gezellig en vrijwillig, echter niet vrijblijvend. De contributie bedraagt 17,50 euro per jaar; aanmelding bij een der bestuursleden.

Medewerkers Stichting Heemkunde Markelo

Een groot deel van onze medewerkers bij gelegenheid van de presentatie van het nieuwe boek "De marke van Marckelo" in november 2005.

Donateurs/abonnees:

Donateurs van onze Stichting zijn tevens abonnee op ons periodiek “Marclo’s Chronycke” dat twee maal per jaar verschijnt. De donatie bedraagt minimaal 17,50 euro per jaar; aanmelding bij een der bestuursleden.

De Stichting heeft in haar archief o.a. 30.000 foto's, krantenknipsels vanaf 1810, bouwaanvragen/tekeningen, kadasterarchief vanaf 1832, kopieën van vele familie- en boerderijarchieven, overlijdensadvertenties, archieven van diverse Markelose verenigingen, vele boeken over de historie van Markelo en uiteraard de doop-, trouw- en begraafgegevens en de Burgerlijke Stand van de voormalige gemeente Markelo.

Privacyverklaring:

Stichting Heemkunde Markelo respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd, vastgelegd in een privacyverklaring.

Onderkomen

Onze bibliotheek, archief- en werkruimte is ondergebracht in de Martinushof (ingang tegenover de Markelose Kerktoren).

Het bezoekadres luidt:
Martinushof
Kerkplein 41
7475 AE Markelo
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Openingstijden:
Elke dinsdag- en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur. In de maanden juli en augustus zijn wij gesloten (behalve op afspraak).

archief

archief

Marclo's Chronyke

Markelo's Chronyke

In het oktober 2018 nummer van "Marclo's Chronyke" komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Van de redactie
  • Markelo en zijn politie deel 2: van Drosten, Richters en Schouten
  • Toerisme en Campings deel 2
  • Twentekanaal: De Aanleg
  • Kwaliteitszorg op de Coöperatieve Zuivelfabriek deel 2
  • Oabrahams' tuintje
  • De Marke Kerspel Goor, aankondiging van het nieuw uit te geven boek
  • Privacyverklaring

Alle donateurs (ruim 300) van Stichting Heemkunde Markelo zijn tevens abonnee op ons periodiek “Marclo’s Chronyke” dat twee maal per jaar (april en oktober) verschijnt. De donatie bedraagt minimaal € 17,50 per jaar. Aanmelden als donateur kan met het aanmeldingsformulier.

Openingstijden archief

Op dinsdagmorgen en donderdag-morgen is ons archief geopend van 09:30 tot 12:00 uur. In de maanden juli en augustus zijn wij gesloten (behalve op afspraak).

Martinushof