Boek Kerspel Goor
Stichting Heemkunde Markelo

Afhalen bestelde boeken

Voorinschrijvers kunnen het bestelde boek tegen contante betaling van 25 euro (pinnen niet mogelijk) afhalen bij:

Stichting Heemkunde Markelo, Kerkplein 41, Markelo
  vanaf 23 oktober elke dinsdag- en donderdagmorgen

Normale verkoop

Het boek is vanaf 20 oktober 2018 te koop voor 27,50 euro bij:

Stichting Heemkunde Markelo, Kerkplein 41, Markelo
  elke dinsdag- en donderdagmorgen
Boekhandel Prins, Grotestraat 16, Markelo
The Read Shop, Grotestraat 101, Goor

Boek Kerspel Goor

Laatste boek uit een serie van 6

Onder de titel "De Marke Kerspel Goor" brengt de Stichting Heemkunde Markelo binnenkort weer een nieuw boek, het laatste uit een serie op de markt. Na de zo succesvol verlopen uitgaven van de boeken "Markelo Dorpsgeschiedenis" (1998), " De Marke van Stockum" (2001), "De Marke van Marckelo" (2005), "De Marke van Hericke" (2009) en "De Marke van Elsen" (2015) wordt nu de geschiedenis van de Marke Kerspel Goor belicht.

LET OP: Het betreft een eenmalige uitgave. Er volgt geen herdruk!

Inhoud boek

Aan de hand van een denkbeeldige wandeling door het gebied van de vroegere marke Kerspel Goor worden in dit omvangrijke boek met hard kaft van ruim 600 pagina's alle panden, ruim 165 stuks, die we passeren in ogenschouw genomen. Vragen die we ons daarbij stellen zijn: wanneer en door wie zijn die gebouwen gesticht, welke (neven)beroepen werden er uitgeoefend, van welke boerderij kwam de "introuwende partij", hoe heeft de omvang van het bedrijf zich in de loop der jaren ontwikkeld, enz.

 

Wandeling

De wandeling is opgedeeld in een vijftal etappes. Elke etappe is in een hoofdstuk beschreven:

 1. Heeckeren, Zelkeldamshoek en Gijminkshoek
 2. Hengelerhoek, Moerwinkelshoek en Boswinkelshoek
 3. Doeschotterhoek, Wegdammerhoek en Kevelhammerhoek
 4. Aschpotterveld en Koningshoek
 5. Weldam e.o en Waterhoek

Algemene info

Behalve de beschrijvingen van de boerderijen en andere panden zijn er verhandelingen opgenomen van meer algemene aard, zoals:

 • Geschiedenis van de marke en van de onderscheiden buurtschappen
 • Het grootgrondbezit
 • De vele havezaten in Kerspel Goor
 • De bestuurlijke ontwikkelingen en de vele grenswijzigingen rond Kerspel Goor
 • De ontwikkeling van de wegen en de vele waterlopen
 • 1000 jaar landbouwgeschiedenis
 • De geschiedenis van de lagere school
 • De kerkelijke ontwikkelingen
 • De overtocht van de Polen over het Twentekanaal
 • Het Lunapark in het Weldam, etc.

Kaarten

Per wandeling / hoofdstuk zijn van het betreffende gebied kaarten opgenomen met de situaties per 1832 en per 2002. Verder is "De Marke Kerspel Goor" geïllustreerd met honderden foto's van panden en bewoners van de vroegere marke.