Canon van Markelo
Stichting Heemkunde Markelo

Vooruitlopend op een nog te maken officiële Canon voor Markelo zijn een serie "geschiedenisverhalen" betreffende Markelo hieronder opgesomd. Tezamen vormen ze een "canon-achtige" serie over verschillende aspecten van de geschiedenis van Markelo.

Nieuw = nieuw toegevoegd/gewijzigd in de laatste 3 maanden

Bijlagen

  De horigheid
  Het leenstelsel
  De Havezate Oldenhof
  Boerderijenbouw
  Een tapijt van zand
  De Markelose kerk
  De Dorpsschool
  Salariëring in het onderwijs
  Tichelwerken
  De Brandweer
  De Klepperman / Nachtwaker
  De sterke arm
  De Schipbeek
  Vlasbewerking
  Zuivelfabriek
  De omwenteling in de Stokkumse landbouw
  De ontwikkeling van de veeverbetering
  Boerenwerk het jaar rond
  Ruilverkavelingen
  Midwinterhoorn
  Noaberplichten 150 jaar geleden
  Geneugens van smos waleer
  De Markelose goastok
  Folkloristische Vereniging Markelo
  De jacht
  Huisslachtingen
  De laatste wever van Markelo
  De Markelose palmpasen
  Klederdrachten
  Ontwikkeling toerisme
  Het Twentekanaal
  Stand van zaken gemeente Markelo per 1831
  Gemeentebestuur Markelo
  Oorlogsslachtoffers
  Verdreven van huis en haard
  Dokter Romijn
  Gesneuvelde geallieerde vliegers
Mobilisatie 1939
De Boake of Paasvuur