DTB's en Burgerlijke Stand
Stichting Heemkunde Markelo

De Stichting Heemkunde Markelo heeft bij haar genealogisch onderzoek ten behoeve van het beschrijven van de geschiedenis van boerderijen en families velerlei bronnen zoals als Burgerlijke Stand, DTB-registers (Doop Trouw Begraaf) en bevolkingsregisters geraadpleegd. Ook werden vele registers, zoals leenregisters, belastingregisters, volkstellingen en dergelijke gezocht en gevonden en vervolgens in een digitale vorm vastgelegd. Hieronder vindt u verschillende gegevens uit de registers van de Ned. Herv. Kerk te Markelo en Burgerlijke Stand van de voormalige gemeente Markelo.

Het zijn alle pdf-bestanden zodat u er b.v. op naam in kunt zoeken.

DTB

Doopregister Markelo 1670-1930 A-H
Doopregister Markelo 1670-1930 I-L
Doopregister Markelo 1670-1930 M-S
Doopregister Markelo 1670-1930 T-Z
Elsenaren in Rijssen gedoopt 1643-1812
Trouwregister Markelo 1675-1769
Trouwregister Markelo 1770-1932
Elsenaren in Rijssen getrouwd 1640-1811
Markeloers voor 1811 elders getrouwd
Begraafboek Markelo 1683-1732 en overleden Elsenaren 1806-1811
Overlijden Kedingen 1809-1811
Lidmaten Markelose kerk 1708-1732
Lidmaten Markelose kerk 1791-1918

Burgerlijke Stand

BS Markelo geboorte 1811-1950 A-E
BS Markelo geboorte 1811-1950 F-K
BS Markelo geboorte 1811-1950 L-N
BS Markelo geboorte 1811-1950 O-S
BS Markelo geboorte 1811-1950 T-Z
BS Markelo huwelijk 1811-1889
BS Markelo huwelijk 1890-1949
BS Markelo overlijden 1811-1859
BS Markelo overlijden 1860-1889
BS Markelo overlijden 1890-1929
BS Markelo overlijden 1930-1950