Markeboeken
Stichting Heemkunde Markelo

Nieuw = nieuw toegevoegd/gewijzigd in de laatste 3 maanden

 

  Markeboek Markelo 1609-1860
Markezaken Markelo - Bemoeiingen Marken
Markezaken Markelo - Gemene gronden
Markezaken Markelo - Markenresoluties
Markezaken Markelo - Vergaderingen
     
  Markeboek Stokkum Herike 1602-1763
  Markeboek Stokkum Herike 1769-1852
  Markezaken Stokkum / Herike - Aangegraven gronden
Markezaken Stokkum / Herike - Aangegraven landen
  Markezaken Stokkum / Herike - Belastingen
  Markezaken Stokkum / Herike - Bruggen
   Markezaken Stokkum / Herike - Buitenlands geld
  Markezaken Stokkum / Herike - Diverse onderwerpen
Markezaken Stokkum / Herike - Eendenkooi
  Markezaken Stokkum / Herike - Feitelijkheden
  Markezaken Stokkum / Herike - Ganzen
Markezaken Stokkum / Herike - Gemene gronden
Markezaken Stokkum / Herike - Geschil Diepenheim
  Markezaken Stokkum / Herike - Gezworens
  Markezaken Stokkum / Herike - Grensscheiding
  Markezaken Stokkum / Herike - Holtingresoluties 1729-1810
  Markezaken Stokkum / Herike - Holtingresoluties 1815-1845
  Markezaken Stokkum / Herike - Huurcontracten
  Markezaken Stokkum / Herike - Kerk
  Markezaken Stokkum / Herike - Markengronden
Markezaken Stokkum / Herike - Markeverdeling Holtingresoluties
Markezaken Stokkum / Herike - Opbranden vee
Markezaken Stokkum / Herike - Rapporten gecommitteerden
Markezaken Stokkum / Herike - Rechtzaken
Markezaken Stokkum / Herike - Reclames
Markezaken Stokkum / Herike - Rozendomsdijk
Markezaken Stokkum / Herike - Schipbeek
Markezaken Stokkum / Herike - Scholen
Markezaken Stokkum / Herike - Schuldbekentenissen
Markezaken Stokkum / Herike - Turfbelasting
Markezaken Stokkum / Herike - Verdeling
Markezaken Stokkum / Herike - Verdeling naamlijst
Markezaken Stokkum / Herike - Verdeling publicatien
Markezaken Stokkum / Herike - Vergaderingen
Markezaken Stokkum / Herike - Verkoop markengronden
Markezaken Stokkum / Herike - Verkoop markenplaatsjes
Markezaken Stokkum / Herike - Verteringen
Markezaken Stokkum / Herike - Waren
Markezaken Stokkum / Herike - Waterleidingen
Markezaken Stokkum / Herike - Wegen
Markezaken Stokkum / Herike - Wegen en waterleidingen
Markezaken Stokkum / Herike - Weidegeld / veetelling
     
  Markeboek Elsen 1549-1856
Markezaken Elsen - Aangravingen
Markezaken Elsen - Gewaarden
     
  Markeboek Kerspel Goor 1763-1832
  Markezaken Kerspel Goor - Belastingen
  Markezaken Kerspel Goor - Bruggen
  Markezaken Kerspel Goor - Diverse stukken
Markezaken Kerspel Goor - Gemene gronden
Markezaken Kerspel Goor - Geschillen
Markezaken Kerspel Goor - Geschillen buurmannen
Markezaken Kerspel Goor - Gezworenen
  Markezaken Kerspel Goor - Grensscheidingen
  Markezaken Kerspel Goor - Gronden eigendom
  Markezaken Kerspel Goor - Holtingresoluties
  Markezaken Kerspel Goor - Journaal
  Markezaken Kerspel Goor - Losse stukken
  Markezaken Kerspel Goor - Markegronden
  Markezaken Kerspel Goor - Markeverdelingszaken
  Markezaken Kerspel Goor - Onafgedane zaken
  Markezaken Kerspel Goor - Rapport van gecommitteerden
  Markezaken Kerspel Goor - Rechtszaken
Markezaken Kerspel Goor - soldateninkwartiering
  Markezaken Kerspel Goor - Verdeling
Markezaken Kerspel Goor - Verkopingen toeslagen
Markezaken Kerspel Goor - Verschotten
  Markezaken Kerspel Goor - Waterleidingen
  Markezaken Kerspel Goor - Wegen